wie zijn wij

INFORMATIE OVER DE PRAKTIJK, WAT MAAKT ONS BIJZONDER

De hoofdvestiging, Podotherapie de Bilt – Bilthoven, is sinds 1995 gevestigd in Bilthoven en heeft een spreekuurlocatie in Groenekan.

De hoofdvestiging in Bilthoven is sinds 01-12-2014 gevestigd aan de Julianalaan 135 in Bilthoven (voorheen Koperwieklaan 1 in Bilthoven).
Met 2 ervaren podotherapeuten hebben wij alle expertise op het gebied van podotherapie in huis. Podotherapie De Bilt-Bilthoven is een dynamische praktijk, welke mee beweegt in de sterk veranderende ontwikkelingen in het huidige zorglandschap. Beide podotherapeuten dragen zorg voor het op de hoogte blijven van vakinhoudelijke ontwikkelingen, volgen regelmatig opleidingen en cursussen en zijn daarnaast actief binnen de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en de Nederlandse Vereniging van DiabetesPodotherapeuten (NVvDP).

Tevens werken we veel samen met andere disciplines, zoals fysio- en manueeltherapeuten, oefentherapeuten, orthopedisch schoenmakers, pedicures en medisch specialisten zoals vaatchirurgen, reumatologen, orthopeden en revalidatieartsen.

Met ingang van 1 juni 2016 hebben wij een samenwerkingsverband met George In der Maur orthopedische schoentechniek , waar onze spreekuur locatie zich bevindt bij de George in der Maur Beter Lopen Winkel.
Maandag de hele dag en dinsdag middag houden wij spreekuur in de George In der Maur Beterlopenwinkel, Koningin Wilhelminaweg 497. Voordeel daarvan is dat meteen ook naar geschikt schoeisel kan worden gekeken en dit ook kan worden geprobeerd, uiteraard alleen indien u dat wenst.

U kunt een afspraak voor de locatie Groenekan maken via George In der Maur orthopedische schoentechniek op 0346-259459. Wilt u hierbij specifiek aangeven dat u een afspraak wenst voor ons spreekuur in Groenekan.

Sinds 21 februari 2018 hebben wij de samenwerking met deze praktijk, die we gedurende de afgelopen jaren hebben opgebouwd, geformaliseerd.
Omdat samenwerking in de eerste-lijns gezondheidzorg steeds belangrijker is geworden hebben we onderzocht wat de mogelijkheden zijn om patiënten/cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn en iets toe te voegen aan de onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden naast de reeds bestaande samenwerkingsverbanden.
Dit heeft er in geresulteerd dat we m.i.v. 1 mei 2018 zijn gestart met een combinatie-spreekuur (Fysiotherapie/Podotherapie) op de locatie van Fysiotherapie en Beweegcentrum Karstens en van der Meijden in Maartensdijk.
Op dit spreekuur worden klachten bij mensen met problemen aan voeten, het (onderste)bewegingsapparaat en de lage rug of mensen die elders behandeld/onder behandeling zijn maar daar niet verder komen of twijfelen over de juiste behandeling(s-strategie) beoordeeld/gescreend worden door de Fysiotherapeut en de Podotherapeut samen.

Vervolgens kunnen we direct overleggen en een behandelingsplan/strategie opstellen en afstemmen, aan de hand van die bevindingen.
Aansluitend kunnen we, afhankelijk van de gepresenteerde problematiek, zelf een behandeling instellen maar ook kunnen we door- of terugverwijzen naar andere disciplines voor verdere behandeling met onze bevindingen als uitgangspunt.
Aanmelding voor dit spreekuur (uitsluitend op afspraak) kunt u zelf regelen door contact op te nemen via www.fysiomaartensdijk.nl, ronvandermeijden@fysiomaartensdijk.nl of telefonisch via 0346-211913.

HET TEAM VAN PODOTHERAPIE DE BILT – BILTHOVEN

therapeut_podotherapie_de_Bilt_1

Michiel Gips

Michiel Gips

Na mijn opleiding tot podotherapeut heb ik 5 jaar gewerkt bij de Orthopedisch Instrumentmakerij van het Militair Revalidatie Centrum te Doorn en bij het Centraal Militair Hospitaal te Utrecht, om vervolgens met de opgedane kennis en ervaring een eigen podotherapie-praktijk in Bilthoven te starten. Naast mijn podotherapeutische expertise heb ik ook ruime ervaring opgedaan in multidisciplinaire samenwerking en veel affiniteit met orthopedische (schoen-) problematieken.

therapeut_podotherapie_de_Bilt_2

Bart van Ojen

Bart van Ojen

Tijdens mijn laatste jaar op de middelbare school moest ik een keuze gaan maken wat ik wilde gaan studeren. Deze keuze viel al snel op de gezondheidszorg.  Een tweetal beroepen spraken mij daarbij aan; podotherapie en fysiotherapie. Beide een beroep waarbij het werken met mensen en het verhelpen van pijnklachten centraal staan. De uiteindelijke keuze viel daarna toch op Podotherapie. Dit omdat hier ook technische aspecten bij komen kijken, namelijk het zelf vervaardigen van diverse hulpmiddelen.

In 2009 ben ik afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven, waarna ik met veel plezier deels in Bilthoven bij Podotherapie De Bilt – Bilthoven (2009 – heden), deels in Bussum bij Podotherapie ‘t Gooi (2009 – sept 2011) en deels in Valkenswaard bij Podotherapie Valkenswaard (september 2011 – januari 2017) ben gaan werken. Vanaf januari 2017 ben ik full time werkzaam in Bilthoven.

Naast de reguliere HBO-opleiding podotherapie heb ik een 2 jarige post-bachelor opleiding tot diabetespodotherapeut gevolgd. Hiermee heb ik meer inzicht verkregen in de basale stand van de wetenschap met betrekking tot preventie en behandeling van de diabetische voet. Het vroegtijdig diagnosticeren van de risicovoet en het opstellen van het juiste behandelplan bij een complex diabetisch voetprobleem is expertisevorming. Door middel van deze post-bachelor opleiding ben ik in staat om ook deze complexe voetzorg op een kwalitatief hoog niveau te leveren.

(DTP)DIRECTE TOEGANKELIJKHEID PODOTHERAPIE (DTP)

Sinds 2011 zijn wij officieel gecertificeerd voor DTP, zodat u in de meeste gevallen bij ons terecht kunt zonder verwijzing van uw huisarts. Echter mocht u bij uw huisarts zijn en hij/zij adviseert u naar een podotherapeut te gaan, vraag dan altijd om een verwijzing.

WANNEER IS EEN VERWIJZING WEL NOODZAKELIJK?

Indien u op een van de onderstaande vragen JA antwoord, dan heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts.

Medische aspecten of algemeen:

 • Is er sprake geweest van een recent trauma
 • Zijn er onbegrepen tekenen of symptomen na recent trauma
 • Belasting is niet mogelijk
 • Is er al langer sprake van (onverklaarbare) koorts
 • Is er sprake van recent onverklaarbaar gewichtsverlies (>5kg / maand)
 • Gebruikt u langdurig corticosteroïden (deze onderdrukken lichamelijke reacties waaronder ontstekingen)
 • Is er sprake van constante pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie
 • Is er sprake van kanker in de voorgeschiedenis
 • Is er sprake van algemeen onwel bevinden
 • Is er sprake van pijn die ’s nachts blijft of erger wordt
 • Is er sprake van uitgebreide neurologische tekenen en symptomen

Met betrekking tot reuma:

 • Heeft u reuma
 • Zijn er tekenen en symptomen van tophi aanwezig (jichtknobbels)
 • Zijn er tekenen en symptomen van infectie aanwezig

Met betrekking tot lage rug:

 • Zijn er deformiteiten aanwezig (vorm afwijkingen)
 • Is er sprake van progressieve niet mechanische pijn
 • Is er sprake van een aanhoudende ernstige beperking lumbale flexie (voorover buigen)
 • Is er sprake van intraveneuze toediening van medicatie
 • Is er sprake van incontinentie voor urine en/of faeces (ontlasting)
 • Is er sprake van een rijbroekanesthesie (zenuwbeknelling in het gebied wat door de rijbroek bekleed wordt)
 • Is er sprake van bilaterale uitvalsverschijnselen in de benen
 • Is er sprake van een ernstig beperkt gangbeeld

Met betrekking tot diabetes mellitus (suikerziekte):

 • Heeft u diabetes mellitus
 • Zijn er tekenen en symptomen van infectie aanwezig
 • Zijn er tekenen en symptomen van charcot aanwezig

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ

logonvvp

M.F.J. Gips 10083
B. van Ojen 10750

KP logo

M.F.J. Gips 29900995496
B. van Ojen 19913195696

logonvvdp

B. van Ojen DP012